Vi prosjekterer og utfører små og store svak- og sterkstrømsoppdrag. Dette gjør vi primært i våre nærområder Ringsaker, Sjusjøen, Moelv, Brøttum m.m. Her finner du et utvalg av våre nylig gjennomførte prosjekter. Har du spørsmål om disse, eller gjennomføring av andre prosjekt, er det bare å ta kontakt!