God planlegging gir billigere og bedre løsninger

Planlegger du å bygge et nytt hus, hytte eller næringsbygg? Av erfaring vet vi at elektroinstallasjoner blir billigere for deg som kunde hvis den samme virksomheten tar seg av både planlegging og prosjektering, samt utfører oppdraget og leverer dokumenterer på ferdigstilt arbeid. Dette innebærer blant annet tegninger, utarbeidelse av tekniske krav, estimering av effektbehov for lys og varme og sikkerhetstiltak for ulike elektriske installasjoner.

Ringsaker Elektro kan bidra i alle ledd av prosessen. Vi har lang erfaring med  gjennomføring av prosjektering av ulike elektroinstallasjonsoppdrag i Ringsaker og omegn. I tillegg vil vi bistå med service og vedlikehold av det elektriske anlegget.

Bred erfaring og riktig verktøy

Mange av våre saksbehandlere hos Ringsaker Elektro bruker dataverktøy for  nøyaktige tekniske tegninger og estimater ved prosjekteringen. Vi vet at god planlegging, detaljerte tegninger og tydelig informasjon gir gode resultater og gjennomgående kvalitet når det gjelder funksjon, energisparing, sikkerhet og driftssikkerhet.

Det lønner seg å være tidlig ute

Det er viktig for en god gjennomføring at vi får nok tid til å planlegge prosjektering og gjennomføring av elektroinstallasjonene, så ta gjerne kontakt tidlig i planleggingsfasen. Da får vi tid til å finne priseffektive og funksjonelle løsninger for deg og ditt bygg.

Ikke vent for lenge med prosjekteringen. Ta kontakt tidlig – det lønner seg!