Installasjon av ladestasjon for elbil

Flere og flere nordmenn går til innkjøp av en elbil. De færreste er så heldige at eksisterende ladestasjoner i nærheten av boligen står til fri disposisjon. Nye elbil-eiere må derfor gå til anskaffelse av en elbil-lader for å kunne lade bilen hjemme på en effektiv, forsvarlig og trygg måte.

Lading med stikkontakt kan være farlig

Det er dessverre mange som ikke er klar over at det kan være både farlig og ulovlig å lade elbil på en kurs som ikke er tilpasset denne belastningen. Lading av elbil med vanlig stikkontakt er ikke egnet for kontinuerlig last i mange timer om gangen. Dette kan i verste fall føre til overbelastning og brannutvikling.

Stikkontakter kan heller ikke overvåkes eller fjernstyres, og har i de fleste tilfeller ikke tilstrekkelig margin mellom sikring og strømtrekket. Selv om lading av elbil med vanlig stikkontakt teknisk sett er mulig, vil dette gradvis føre til slitasjeskader og økt brannfare.

Lad elbilen trygt og effektivt hjemme med en ladestasjon

Dersom du har investert i en elbil, eller vurderer å gjøre det, er det viktig at du tar installasjon av ladestasjon for elbilen med i betraktningen. På den måten kan du sove trygt mens elbilen lader, samtidig som du sikrer at  bilen alltid er klar til bruk når du trenger den neste dag.

Velger du å få installert en hjemmeladestasjon, får du en ladeboks med kontrollenhet som kan monteres på vegg eller stativ, og med en fastmontert kabel som passer til nettopp din elbil. Vi tilpasser elbil-laderen til kapasiteten på det elektriske anlegget i din bolig og sørger for at du unngår overbelastning og hovedsikringer som til stadighet må skiftes ut.

Ladestasjon til privatboliger, fellesgarasjer og borettslag

Ringsaker Elektro leverer ladestasjoner til privatboliger og større ladeanlegg i fellesgarasjer og borettslag. Vi er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk for elsikkerhet i forbindelse med lading av elbiler.