En bakgård i Heidmannsgate på Hamar som ble lys og trivelig etter et prosjekt i samarbeid med Anleggsgartner Arnesen AS.