Trygge og effektive elektrotjenester til din private bolig

Ringsaker Elektro utfører mengder med små og større oppdrag, og har lang erfaring med leveranse av driftssikre og effektive elektrotjenester til private boliger. Det viktig for oss å kunne levere driftssikre, effektive og velfungerende løsninger til våre kunder. Vi vil bistå med veiledning og installasjon av elektrotjenester til din privatbolig.

Det stilles strenge krav til installasjon og regelmessig vedlikehold på elektriske anlegg. Ringsaker Elektro følger alltid de gjeldende forskrifter og regler for elektroinstallasjoner, og leverer alltid samsvarserklæring som bekrefter at arbeidet er utført i tråd med forskriftene.

Husk å holde el-anlegget ved like

Et sikkert og vedlikeholdt el-anlegg øker brannsikkerheten, sikrer god funksjonalitet og kan senke strømforbruket i din bolig. Vi tilbyr også service og vedlikehold på både nye og gamle elektriske anlegg.

Godt forberedt og effektive fagpersoner

Våre elektrikere er utstyrt med en servicebil som inneholder plukklager med alt av utstyr som trengs ved installasjon og montering. Dette fører til at tiden blir brukt mer effektivt, da elektrikeren ikke har behov for å reise for å skaffe manglende materiell til monteringsoppdraget.

Ingen oppdrag er for store eller små for oss!