Vi hjelper deg med service og vedlikehold på elektriske anlegg

Ringsaker Elektro tilbyr service- og vedlikeholdstjenester med rask respons og høy servicegrad. Ifølge Forskriften om elektriske anlegg (FEL) stilles det krav om at alle elektriske anlegg i næringsbygg, industri og boliger skal undersøkes og vedlikeholdes regelmessig. I tillegg til å oppfylle de krav som stilles vil regelmessig vedlikehold føre til økt brannsikkerhet, lavere driftskostnader og en mer miljøvennlig drift. Ringsaker Elektro tilbyr service- og vedlikeholdstjenester på alle typer elektriske anlegg. Har du behov for planlegging og prosjektering av et elektrisk anlegg, så fikser vi det også.

Rask respons og vakttjenester

Ringsaker Elektro er en stor bedrift med høy kapasitet. Dette fører til at vi kan opprettholde en høy servicegrad og rask responstid. Denne ytelsen er en verdsatt selvfølge hos våre mange faste næringskunder. Vi tilbyr også vakttjenester for virksomheter som har behov for service- og vedlikeholdstjenester utover ordinær arbeidstid.

Husker du sist du hadde service på anlegget?

Hvis du ikke husker sist det ble utført vedlikehold av ditt elektriske anlegg, er det nok på tide med en sjekk. Ikke bare for å tilfredsstille kravene som er fremstilt i Forskriften om elektriske anlegg, men også fordi det sikrer en bedre funksjon, forbedrer driftssikkerheten og senker kostnader ved drift. Husk at det elektriske anlegget skal kontrolleres og prøves før det tas i bruk og etter hver endring. Dette er for å sikre at de krav som er framsatt har blitt tilfredsstilt.

Sørg for at utstyret fungerer som det skal. Ta kontakt med Ringsaker Elektro for å bestille service- og vedlikeholdstjenester.