Er det lenge siden du sjekket ditt elektriske anlegg?

Visste du at det stilles lovpålagte krav til alle at elektriske anlegg skal undersøkes og vedlikeholdes regelmessig?

Dersom du ikke husker sist det elektriske anlegget ble vedlikeholdt, er det mest sannsynlig på høy tid med en sjekk. Alle elektriske anlegg og installasjoner blir slitt over tid. For anlegg med høy belastning, krevende miljøer eller uregelmessige installasjoner er det i mange tilfeller behov for mer regelmessig vedlikehold.

Det er flere gode grunner til å sjekke det elektriske anlegget, utover at det stilles krav. Blant annet vil godt utført service og vedlikehold sørge for lavere driftskostnader over tid og økt brannsikkerhet.

Ønsker du å bestille service og vedlikehold på ditt elektriske anlegg? Ta kontakt med oss.

Ringsaker Elektro utfører service- og vedlikeholdsarbeid på de fleste elektriske anlegg. Vi har raskt responstid og høy servicegrad, og du vil alltid få dokumentasjon på arbeidet som er utført.

Les mer: Service og vedlikehold

Forskriften om elektriske lavspenningsanlegg

I følge Forskriften om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) stilles det krav til at eier og bruker av elektriske anlegg skal sørge for at det blir foretatt nødvendig vedlikehold og ettersyn. Dette sikrer at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i samme forskrift.

Sikkerhetskravene innebærer blant annet at mennesker, husdyr og eiendom skal beskyttes mot:

  • elektrisk støt ved feil
  • skadelige termiske virkninger
  • overstrøm, feilstrømmer, overspenning og understrøm
  • spenningsfall i det elektriske anlegget
  • ytre påvirkninger som anlegget kan bli utsatt for

I tillegg stilles det krav til at det elektriske anlegget skal ha installert utstyr for nødutkobling og frakobling, som skal kunne betjenes raskt, enkelt og uten fare.

Klikk her for å lese Forskriften om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

Forskriften viser også til krav om teknisk dokumentasjon og beskrivelse av det elektriske anlegget. Den som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget skal utstede en erklæring til eier om at alt er planlagt, utført og kontrollert i henhold til forskriftens sikkerhetskrav. Våre kvalifiserte elektrikere i Ringsaker Elektro kan bidra i alle ledd av prosessen, med prosjektering, utføring av oppdraget og dokumentasjon på ferdigstilt arbeid.

Les mer: Prosjektering

Godt vedlikehold sørger for god drift og økt brannsikkerhet

En av de vanligste årsakene til branntilløp i bolig er feil på det elektriske anlegget. Ofte har disse brannene sammenheng med feil ved installasjon, mangelfullt vedlikehold og oppgradering eller overbelastning. Dersom du har støpsler, kontakter eller sikringer som blir varme, så er dette et typisk faresignal.

Ta kontakt med oss dersom du opplever varmegang i det elektriske anlegget. Vi er et stort firma med høy kapasitet, og kan derfor tilby rask responstid.

Det er mange forhåndsregler som du kan ta for å forebygge uhell knyttet til det elektriske anlegget, som for eksempel å sørge for at skrusikringer er tilstrekkelig skrudd fast minst én gang i året. Likevel er det viktig å huske på at en god del feilkilder kun kan oppdages av fagpersoner med riktig utstyr og kompetanse.

Sørger du for å regelmessig vedlikeholde det elektriske anlegget, så sikrer du anleggets funksjon. Et velfungerende og funksjonelt elektrisk anlegg er driftssikkert og bruker mindre strøm. Dette gjør det mer lønnsomt både når det gjelder strømbruk og forsikringer, i tillegg til at det tar hensyn til miljøet.

Ta kontakt

Vi utfører vedlikehold på både næringsbygg, boliger og hytter, og sørger for nødvendig dokumentasjon etter utført arbeid.

Ta kontakt via vårt kontaktskjema for å bestille service- og vedlikeholdstjenester fra oss i Ringsaker Elektro.